• ระบบลงนามเอกสารบนบล็อกเชน

  1 ธันวาคม 2560

  ระบบลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน

 • API สำหรับเชื่อมต่อจากระบบอื่น

  ไตรมาสแรก 2561

  อนุญาตให้แอพลิเคชันอื่นสร้างเอกสาร และให้ผู้ใช้มาเซ็นเอกสารในระบบไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract)ได้

 • แอพลิเคชันตรวจสอบการลงนามเอกสารออฟไลน์

  ไตรมาสที่สอง 2561

  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในเครื่องตนเองได้ว่าได้ถูกลงนามแล้วหรือยัง เอกสารเป็นต้นฉบับหรือไม่ และสามารถลงนามเอกสารผ่าน ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ทันที

 • แอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

  ไตรมาสที่สาม 2561

  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android/iOS ได้

 • บริการเสริมทางกฎหมาย

  ไตรมาสที่สี่ 2561

  บริการช่วยจัดการทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับนำสืบคดีความที่เกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract)ทูโก

  ไตรมาสแรก 2562

  บริการไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract)ทูโก บริการผ่านคลาวด์รูปแบบ Software as a Service (SaaS) สำหรับองค์กรที่ต้องการลงนามเอกสารภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร

เริ่มใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้

เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดบัญชีกับเราวันนี้ คุณสามารถลงนามในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับการแจ้งเตื่อนเมื่อมีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องลงนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย