ไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract) สนับสนุนเอกสารทุกประเภท

เริ่มต้นด้วยการเตรียมแฟ้มข้อมูลเอกสารของคุณ ระบบไทยสมาร์ทคอมแทรกสนับสนุนแฟ้มเอกสาร และรูปภาพที่หลากหลาย เอกสารที่จะลงนามควรระบุชื่อคู่สัญญาแต่ละคน แต่เว้นช่องลงลายมือชื่อไว้ จากนั้น เมื่ออัพโหลดเอกสาร ระบบจะสร้างลายเซ็นของเอกสาร (Keccak-256) ซึ่งเป็นรหัส 32 ตัวอักษร ที่จะยืนยันเอกลักษณ์ของเอกสารฉบับนี้
** คุณสามารถดาวโหลดโปรแกรมตรวจสอบลายเซ็นของเอกสารได้ที่ Github เราได้เปิดเผยรหัสต้นฉบับของโปรแกรมเพื่อคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโปรแกรมทำงานอย่างที่มันควรเป็น

เลือกคู่สัญญา

คู่สัญญาของคุณควรเป็นบุคคลที่อยู่ในช่องคู่ทำสัญญาในเอกสาร หลังจากการลงนามของคุณ บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือน จากเรา แต่ไม่ต้องเป็นห่วง หากบุคคลนั้นยังไม่ได้สมัครสมาชิก เขาก็ยังจะได้รับการแจ้งเตือน คู่สัญญาของคุณสามารถสมัครสมาชิก เมื่อใดก็ได้ และมาลงนามเอกสารต่อจากคุณ

เลือกพยานบุคคล

พยานของคุณควรเป็นบุคคลที่อยู่ในช่องคู่ทำสัญญาในเอกสาร หลังจากการลงนามของคุณ บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือน จากเรา แต่ไม่ต้องเป็นห่วง หากบุคคลนั้นยังไม่ได้สมัครสมาชิก เขาก็ยังจะได้รับการแจ้งเตือน พยานของคุณสามารถสมัครสมาชิก เมื่อใดก็ได้ และมาลงนามเอกสารในฐานะพยาน

ลงนามเอกสาร

ระบบไทยสมาร์ทคอนแทรค (Thai smart contract) จะทำหน้าที่เขียนรายการธูรกรรมดังกล่าวลงในบัญชีสาธารณะ (บล็อกเชน) โดยระบบจะออกใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณและคู่สัญญาสามารถตรวจสอบได้ หลังจากการลงนามแล้วคุณจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารของคู่สัญญาเพื่อใช้แนบ ในกรณีมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

เริ่มใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้

เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดบัญชีกับเราวันนี้ คุณสามารถลงนามในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับการแจ้งเตื่อนเมื่อมีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องลงนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย