รายชื่อผู้พัฒนาโครงการ

ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี

หัวหน้าโครงการ

นายจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ

นักวิจัยร่วมโครงการ

ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร

นักวิจัยร่วมโครงการ

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

ที่ปรึกษาโครงการ

เริ่มใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้

เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดบัญชีกับเราวันนี้ คุณสามารถลงนามในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับการแจ้งเตื่อนเมื่อมีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องลงนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย