ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในบล็อกเชน กับเอกสารทุกประเภท**

ปลดล็อคกับข้อจำกัดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมที่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certifcate Authority) ที่แพงและใช้ได้เฉพาะเอกสาร PDF

ไม่มีกระดาษ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

*ระบบสนับสนุนเอกสารที่มีนามสกุลต่อไปนี้ Acrobat (PDF), Microsoft Word ทุกเวอร์ชัน (DOC*), Microsoft Excel ทุกเวอร์ชัน (XLS*), OpenOffice (OD*), และเอกสารสแกน (JPG)
**รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ยกเว้น ธุรกรรมในครอบครัว และธุรกรรมมรดก

ไม่มีกระดาษสักใบก็มั่นใจได้

ประหยัดเวลาเดินทางไปหาคู่สัญญา สะดวกกับเทคโนโลยีที่คุณมั่นใจได้ กระบวนการลงนามเอกสารในบล็อกเชนใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีเท่านั้น

ใบรับรองงานแล้วเสร็จ

หลังจากที่คุณลงนามในเอกสาร ระบบจะช่วยสร้างใบรับรองงานแล้วเสร็จ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ และจะช่วยทนายของคุณนำสืบพยานหลักฐานในชั้นศาลในกรณีที่มีการฟ้องร้อง

เอกสารอยู่ในคลาวด์

ระบบช่วยจัดการเอกสารของคุณให้ง่ายขึ้น สำเนาของเอกสารของคุณจะอยู่บนคลาวด์เพื่อให้คุณและคู่สัญญาของคุณดาวน์โหลดได้อย่างมั่นใจว่าเป็นต้นฉบับจริงๆ และไม่ถูกดัดแปลง แก้ไขก่อนถึงมือคุณ

ปลอดภัยที่สุดในโลก

ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่ทำผ่านระบบจะถูกทำสำเนาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์กว่า 90,000 เครื่องทั่วโลก และจะคงอยู่ตลอดไป ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่มีใครบนโลกสามารถแก้ไข หรือลบได้

เริ่มใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้

เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดบัญชีกับเราวันนี้ คุณสามารถลงนามในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับการแจ้งเตื่อนเมื่อมีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องลงนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย